II. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz F.G.Ś.P.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Rok Miesiąc Podstawa wymiaru składek Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy
Emerytalne
19,52% podstawy
Rentowe
6% podstawy
Chorobowe
2,45% podstawy
Wypadkowe(1) Razem 2,45% podstawy
2012 wszystkie 2115,60 412,97 126,94 51,83 35,33(3) 627,07 51,83
2011 wszystkie 2015,40 393,41 120,92 49,38 33,66(3) 597,37 49,38
2010 wszystkie 1887,60 368,46 113,26 46,25 31,25(3) 559,22 46,25
2009   Styczeń 1915,80 373,96 114,95 46,94 34,48(2) 570,33 46,94
  Luty
  Marzec
  Kwiecień 1915,80 373,96 114,95 46,94 31,99(3) 567,84 46,94
  Maj
  Czerwiec
  Lipiec
  Sierpień
  Wrzesień
  Październik
  Listopad
  Grudzień
2008   Styczeń 1622,05 316,62 97,32 39,74 29,20(2) 482,88 39,74
  Luty
  Marzec 1739,90 339,63 104,39 42,63 31,32(2) 517,97 42,63
  Kwiecień
  Maj
  Czerwiec 1790,39 349,48 107,42 43,86 32,23(2) 532,99 43,86
  Lipiec
  Sierpień
  Wrzesień 1770,82 345,66 106,25 43,39 31,87(2) 527,17 43,39
  Październik
  Listopad
  Grudzień 1781,13 347,68 106,87 43,64 32,06(2) 530,25 43,64

 

(1) Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.
(2) Kwota stanowi 1,80% podstawy
(3) Kwota stanowi 1,67% podstawy

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rok Miesiąc Podstawa wymiaru
składki
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
% podstawy kwota do zapłaty % podstawy kwota odliczana od podatku
2011 wszystkie 2704,31 9,00 243,39 7,75 209,58
2010 wszystkie 2592,46 9,00 233,32 7,75 200,92
2009   Styczeń 2392,76 9,00 215,35 7,75 185,44
  Luty
  Marzec 2491,57 9,00 224,24 7,75 193,10
  Kwiecień
  Maj
  Czerwiec
  Lipiec
  Sierpień
  Wrzesień
  Październik
  Listopad
  Grudzień
2008   Styczeń 2168,30 9,00 195,15 7,75 168,04
  Luty
  Marzec 2328,80 9,00 209,59 7,75 180,48
  Kwiecień
  Maj
  Czerwiec 2287,40 9,00 205,87 7,75 177,27
  Lipiec
  Sierpień
  Wrzesień 2364,27 9,00 212,78 7,75 183,23
  Październik
  Listopad
  Grudzień 2392,76 9,00 215,35 7,75 185,44

Składka na F.G.Ś.P. W 2008 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek (art. 37 ustawy budżetowej na 2008 r).