Dane statystyczne

Dane statystyczne na 01-01-2015:

Liczba mieszkańców: 548
w tym kobiet: 274
mężczyzn: 274

Powierzchnia sołectwa: 906 ha
Wiek najstarszego mieszkańca: 98