FAQ

(ang. Frequently Asked Questions) – często zadawane pytania

 1. Jak można zostać członkiem stowarzyszenia?
 2. Chcę pomóc, co mogę zrobić?
 3. Jak mogę udostępnić wam swoje zdjęcia?
 4. Jak mogę zgłosić błąd, który znalazłem na stronie?

1. Jak można zostać członkiem stowarzyszenia?

Odpowiedź: Po pierwsze należy zapoznać się ze Statutem stowarzyszenia, po drugie dostarczyć wypełnioną i podpisaną własnoręcznie deklarację (oba dokumenty w zakładce „Dokumenty” na stronie), po trzecie i ostatnie należy uiścić składkę członkowską, która wynosi tylko 24 zł na cały rok (to wypada 2 zł na miesiąc).

Wpłat można dokonywać na konto stowarzyszenia (numer na stronie „O nas”) lub osobiście u naszego skarbnika Tomasza Próchniaka, wpłata może być jednorazowa lub jak kto może.

2. Chcę pomóc, co mogę zrobić?

Odpowiedź: Jest wiele możliwości, aby pomóc mieszkańcom Wąwelna i stowarzyszeniu. Po pierwsze: wszyscy, którzy mogą pomóc osobiście mile widziani są przy organizowaniu różnych przedsięwzięć. Po drugie: można pomóc materialnie przekazując przydatne dobra w postaci niepotrzebnych, ale sprawnych sprzętów (biurowych, komputerowych) lub materiałów eksploatacyjnych (np. atrament lub papier do drukarki) na rzecz szkoły lub stowarzyszenia, etc. Po trzecie: można finansowo wesprzeć stowarzyszenie lub jego przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane jakąkolwiek formą pomocy, prosimy o kontakt.

3. Jak mogę udostępnić wam swoje zdjęcia?

Odpowiedź: Aby opublikować zdjęcia musisz być ich autorem lub posiadać do nich prawa autorskie. Ponadto zdjęcia bezwarunkowo muszą:

 1. dotyczyć Wąwelna (bezpośrednio lub pośrednio)
 2. być odpowiedniej jakości
 3. być opisane (patrz dalej)

Sam sposób dostarczenia zależy od ciebie możesz dostarczyć płytę CD/DVD do siedziby stowarzyszenia lub przesłać materiał pocztą elektroniczną na adres: admin@wawelno.pl. W przypadku dużej objętości materiału proszę podzielić go na mniejsze porcje i napisać najlepiej w tytule numer porcji „część 1 z 7”.

UWAGA: Dostarczenie przez ciebie zdjęć do stowarzyszenia Tilia dowolną drogą, jest równoznaczne z wydaniem przez ciebie oświadczenia, że masz pełne prawa do publikacji tych zdjęć oraz wyrażasz zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystywanie ich przez stowarzyszenie Tilia w dowolnej postaci.

Opis dla fotoreportażu (minimum 5 zdjęć) jest następujący:

 1. tytuł
 2. data wykonania
 3. krótki komentarz do fotoreportażu
 4. informacja, czy chcesz, aby fotoreportaż był opatrzony twoim autorstwem (podajesz imię i nazwisko lub pseudonim)
 5. opcjonalnie: krótki komentarz do każdego zdjęcia

Opis dla pojedyńczego zdjęcia lub kilku różnych (liczba nie ma znaczenia):

 1. data wykonania każdego zdjęcia lub zaznaczenie, że data dotyczy wszystkich
 2. informacja, czy chcesz, aby zdjęcia były opatrzone twoim autorstwem (podajesz imię i nazwisko lub pseudonim)
 3. opcjonalnie tytuł lub krótki komentarz do każdego zdjęcia

Szablony odpowiednich formularzy opisu można pobrać w dziale dokumenty.

4. Jak mogę zgłosić błąd, który znalazłem na stronie?

Odpowiedź: Proszę przesłać informację na admin@wawelno.pl, co to za błąd i na jakiej stronie serwisu się znajduje (im dokładniej tym lepiej :))