I. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa na 2009-2012 rok
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528,00 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
85 528,00 14 839,02 + 32% nadwyżki ponad 85 528,00
Skala podatkowa na 2008 rok
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
44 490,00 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85
44 490,00 85 528,00 7 866,25 + 30% nadwyżki ponad 44 490,00
85 528,00 20 177,65 + 40% nadwyżki ponad 85 528,00
Koszty uzyskania przychodów na lata 2008-2011
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą; Lata 2008-2010
 miesięcznie
(zł)
rocznie
(zł)
Z jednego stosunku pracy 111,25 1 335,00
Z więcej niż jednego stosunku pracy Nie może łącznie przekroczyć
2 002,05 zł
W przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejsco-wością, w której znajduje się zakład pracy a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
Z jednego stosunku pracy 139,06 1 668,72
Z więcej niż jednego stosunku pracy Nie może łącznie przekroczyć
2 502,56 zł