III. Składki na ubezpieczenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Dla osób, które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej
Minimalna składka miesięczna.

Rok Miesiąc Podstawa wymiaru składek Składki na ubezpieczenie społeczne
Emerytalne
19,52% podstawy
Rentowe
6% podstawy
Chorobowe
2,45% podstawy
Wypadkowe(1) Razem
2012 wszystkie 450,00 87,84 27,00 11,03 7,52(3) 133,39
2011 wszystkie 415,80 81,16 24,95 10,19 6,94(3) 123,24
2010 wszystkie 395,10 77,12 23,71 9,68 6,60(3) 117,11
2009   Styczeń 382,80 74,72 22,97 9,38 6,89(2) 113,96
  Luty
  Marzec
  Kwiecień 382,80 74,72 22,97 9,38 6,39(3) 113,46
  Maj
  Czerwiec
  Lipiec
  Sierpień
  Wrzesień
  Październik
  Listopad
  Grudzień
2008 wszystkie 337,80 65,94 20,27 8,28 6,08(2) 100,57
(1) Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.
(2) Kwota stanowi 1,80% podstawy
(3) Kwota stanowi 1,67% podstawy

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (patrz część II).

Składka na fundusz pracy
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.Oznacza to, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej (dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń) i jako podstawę wymiaru deklarują 30% kwoty minimalnej wynagrodzenia nie opłaca składek na Fundusz Pracy), ponieważ jej podstawa wymiaru na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.