IV. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne (od 01-01-2008)

Ubezpieczenie emerytalne
19,52% podstawy wymiaru
Ubezpieczenie rentowe
6% podstawy wymiaru
Ubezpieczenia chorobowe 2,45% podstawy wymiaru Ubezpieczenia wypadkowe od 0,67% do 3,60%
Pracownik
9,76%
Pracodawca
9,76%
Pracownik
1,50%
Pracodawca
4,50%
Pracownik
2,45%
Pracodawca
od 0,67%
do 3,60%