Jubileusz Sołtysa

W tym roku Zbigniew Struwe obchodzi jubileusz 25 lecia pełnienia obowiązków Sołtysa naszej wsi. Rada Sołecka w imieniu mieszkańców postanowiła upamiętnić tę rocznicę poprzez spisanie tego faktu na desce i przekazanie Sołtysowi.

Do drugiego prezentu, którym został obdarowany nasz Sołtys niezbędne jest pewne wyjaśnienie: w trakcie zebrań Rady Sołeckiej oprócz omawiana spraw ważnych dla mieszkańców naszej miejscowości rozmawiamy również o wszelkich innych rzeczach. Sołtys  wspomniał, że jego marzeniem jest posiadanie Harleya. Rada Sołecka stwierdziła, że byłby to niezły prezent na jubileusz 25 lecia ale finansowo nie damy rady.Skoro nie byliśmy w stanie kupić Harleya postanowiliśmy upamiętnić marzenia Sołtysa w zgrabnej karykaturze.

Na koniec jako ciekawostkę dodam, że jubileusz 25 lecia sprawowania funkcji Sołtysa przez Zbyszka Struwe zbiega się z inną symboliczną datą otóż w roku 2015 przypada 725 rocznica pierwszej wzmianki o Wąwelnie.

Nie wiemy kto był wówczas sołtysem?

Ale gdyby sołtysem od początku był nasz obecny sołtys to być może Wąwelno miało by już prawa miejskie albo było stolicą.

Zapraszamy do fotogalerii

Tekst:
Tomasz Próchniak

Foto:
Justyna Próchniak

Jacek Grabowski