Ludzie

Zarząd:

Zbigniew Struwe – Prezes
Bożena Kaźmierczak – Wiceprezes
Tomasz Próchniak – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Hanna Drzewiecka – Przewodnicząca
Ewa Belter – Członek
Piotr Wiśniewski – Członek