Plan rozwoju

W tym miejscu przedstawiamy tylko główne zadania wynikające z przyjętego planu rozwoju, ich cele i sposoby realizacji. Odnośniki do pełnej wersji dokumentu znajdują się na dole tekstu.

Zadania:

1. Modernizacja i poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej i pomieszczeń OSP oraz przyległego boiska

Cele:

 • zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
 • dbanie o rozwój fizyczny,
 • zapewnienie miejsca dla rozwijania zainteresowań poprzez udział w kółkach zainteresowań,
 • zapewnienie miejsca dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich,
 • stworzenie miejsca na organizowanie rodzinnych uroczystości.

Sposoby realizacji:

 • obniżenie sufitu w świetlicy,
 • wymiana okien i drzwi,
 • montaż centralnego ogrzewania,
 • doposażenie świetlicy,
 • oświetlenie terenu przy świetlicy i wokół boiska,
 • wykonanie miejsc siedzących wokół boiska,

2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu.

Cele:

 • rozszerzenie działalności rekreacyjno-sportowej,
 • zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • stworzenie miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • poprawa estetyki wsi Wąwelno

Sposoby realizacji:

 • przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew, krzewów i trawy,
 • nasadzenia drzew, krzewów,
 • wysiew trawy,
 • wyznaczenie alejek spacerowych,
 • wykonanie ławeczek wzdłuż alejek,
 • budowa placu zabaw,
 • budowa boiska do piłki siatkowej,
 • urządzenie plaży,
 • wydzielenie i przygotowanie miejsca pod ognisko i grill,
 • wydzielenie stanowisk wędkarskich,
 • budowa pola namiotowego wraz z uzbrojeniem terenu w punkt czerpania wody, energię i sanitariaty.

3. Nasadzenia zieleni, estetyka wsi.

Cele:

 • Poprawa ogólnego wyglądu wsi i okolicy

Sposoby realizacji:

 • nasadzenia krzewów wzdłuż nowo budowanych chodników,
 • nasadzenia zieleni wokół boiska przy świetlicy wiejskiej,
 • malowanie przystanków oraz przydrożnych kapliczek.

4. Budowa nowych oraz modernizacja istniejących chodników wzdłuż ulicy Mroteckiej, Wąskiej, Szkolnej.

Cele:

 • poprawa bezpieczeństwa w poruszaniu się na szlaku komunikacyjnym,
 • poprawa estetyki wsi.

Sposoby realizacji:

 • usunięcie zniszczonych chodników,
 • wyrównanie i utwardzenie terenu pod chodniki.
 • ułożenie nowej powierzchni chodników.

5. Modernizacja dywaników asfaltowych na terenie wsi.

Cele:

 • poprawa bezpieczeństwa w poruszaniu się na szlaku komunikacyjnym,
 • poprawa jakości drogi.

Sposoby realizacji:

 • położenie dywanika asfaltowego

6. Wydzielenie nowych działek pod budownictwo jednorodzinne.

Cele:

 • umożliwienie rozwoju budownictwa jednorodzinnego

Sposoby realizacji:

 • wydzielenie nowych działek na terenach przewidzianych w Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośno.

Pełne wersje dokumentów:

 1. Plan rozwoju Wąwelna 2007 – 2013
 2. Załącznik do Planu Rozwoju Wąwelna 2007-2013