Tilia

Poszukując nazwy dla naszego Stowarzyszenia chcieliśmy nawiązać do historii Wąwelna – dawna nazwa Wąwelna Lindenwald to w tłumaczeniu z języka niemieckiego znaczy las lipowy.
Chcieliśmy również, aby w nazwie zawrzeć element przyrody, z którą wieś nasza jest nierozerwalnie związana. W ten sposób wybór padł na lipę (po łacinie tilia).

Tilia (Lipa)

drzewo stworzone dla rzeźbiarzy, owiane mgiełką legend
i wierzeń dawnych ludów, dające schronienie ptakom i pokarm pszczołom.
Była sadzona przy dworach szlacheckich z okazji urodzin dzieci.
Drewno lipowe towarzyszyło człowiekowi od urodzin do śmierci.
Wykonywano z niego kołyski i trumny, łyżki, skrzypce
i inny sprzęt codziennego użytku.
Wywarem z kwiatów lipy leczono chorych.
W cieniu tego drzewa poetą stał się Jan Kochanowski.
Polska „opływała” miodem dzięki lipowym borom.
W tradycji Polaków lipa zapisana została złotymi głoskami.
Jeden z miesięcy w roku został nazwany jej imieniem – lipiec.
A cóż piękniej zwiastuje nadejście lata
jak nie upojny zapach lipowego kwiecia?