V. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kwota w zł Okres obowiązywania Podstawa prawna
1500,00 01-01-2012 : 31-12-2012 Dz.U z 2011 r. nr 192 poz. 1141
1386,00 01-01-2011 : 31-12-2011 Dz.U. z 2010 r. nr 194 poz. 1288
1317,00 01-01-2010 : 31-12-2010 MP z 2009 nr 48 poz. 709
1276,00 01-01-2009 : 31-12-2009 MP z 2008 nr 55 poz. 499
1126,00 01-01-2008 : 31-12-2008 Dz.U z 2007 r. nr 171, poz. 1209
936,00 01-01-2007 : 31-12-2007 Dz.U z 2006 r. nr 171, poz. 1227
899,10 01-01-2006 : 31-12-2006 Dz.U z 2005 r. nr 177, poz. 1469
849,00 01-01-2005 : 31-12-2005 Dz.U z 2004 r. nr 201, poz. 2062