VI. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka roczna Okres obowiązywania Podstawa prawna
14,0% Od 09-06-2011 MP nr 50 poz. 557
13,5% 12-05-2011 : 08-06-2011 MP nr 39 poz. 446
13,0% 06-04-2011 : 11-05-2011 MP nr 31 poz. 361
12,5% 20-01-11 : 05-04-2011 MP nr 8 poz. 75
12,0% 09-11-2010 : 19-01-2011 MP nr 83 poz. 993
10,0% 25-06-2009 : 08-11-2010 MP nr 41 poz. 654
10,5% 26-03-2009 : 24-06-2009 MP nr 21 poz. 268
11,0% 26-02-2009 : 25-03-2009 MP nr 16 poz. 199
11,5% 28-01-2009 : 25-02-2009 MP nr 9 poz. 101
13,0% 24-12-2008 : 27-01-2009 MP nr 1 poz. 4
14,5% 27-11-2008 : 23-12-2008 MP nr 92 poz. 791
15,0% 26-06-2008 : 26-11-2008 MP nr 50 poz. 443
14,5% 27-03-2008 : 25-06-2008 MP nr 28 poz. 262
14,0% 28-02-2008 : 26-03-2008 MP nr 22, poz. 218
13,5% 31-01-2008 : 27-02-2008 MP nr 13, poz. 134
13,0% 29-11-2007 : 30-01-2008 MP nr 92, poz. 1009
12,5% 30-08-2007 : 28-11-2007 MP nr 58, poz. 663
12,0% 28-06-2007 : 29-08-2007 MP nr 42, poz. 483
11,5% 26-04-2007 : 27-06-2007 MP nr 30, poz. 332
11,0% 01-03-2006 : 25-04-2007 MP nr 19, poz. 207
Obliczanie odsetek od zaległości podatkowych:
Kz * L * O = On = Opz
————
365
gdzie:
Kz kwota zaległości
L liczba dni zwłoki
O stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym
365 liczba dni w roku
On kwota naliczonych odsetek
Opz kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu
Zasady zaokrąglania od 1 stycznia 2006 r.
Kwoty odsetek za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych. Dokonywane jest to w ten sposób, że końcówki mniejsze niż 50 groszy pomija się, natomiast 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Należy pamiętać, że odsetki nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia uiszczenia zadłużenia włącznie z tym dniem.UWAGA: Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekroczyłaby 6,60 zł (od 01-01-2003 r.)