VII. Adres i numery kont Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim

Urząd Skarbowy
ul. T. Kościuszki 22
89-400 Sępólno Krajeńskie

Nr kont, na które wpłaca się poszczególne podatki:
NBP o/o Bydgoszcz

1/ Od osób prawnych : 71 1010 1078 0055 7122 2100 0000
2/ VAT i podatki pośrednie : 21 1010 1078 0055 7122 2200 0000
3/ Od osób fizycznych : 68 1010 1078 0055 7122 2300 0000
4/ 0d spadku i darowizn : 62 1010 1078 0055 7122 2700 0000